Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

Łączność to przyszłość

Znak Jakości Fundacji Edykacyjnej „Perspektywy”

Witamy!

22-01-2020 Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dyr. Renata Gołąb

   Miło nam poinformować, że w XIII edycji "Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent", organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, absolwent naszej szkoły z roku szkolnego 2018/2019 Krzysztof Rychlewicz (klasa 4Ec) zajął wysokie II miejsce w kategorii technik elektronik. W kryteriach konkursowych brane są pod uwagę osiągnięte wyniki nauczania w szkole, wyniki egzaminu maturalnego, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach zawodowych, przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

                                                                                           Serdecznie gratulujemy.

22-01-2020 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej p. Małgorzata Dziura, p. Halina Flis-Paciorek, p. Danuta Gajek

    9 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wzięło w nim udział 25 uczniów ZSŁ z klas pierwszych, drugich i trzecich.

      Tematyka olimpiady obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii,
geografii, fizyki oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Organizatorzy:
Małgorzata Dziura, Halina Flis-Paciorek, Danuta Gajek

21-01-2020 Wyniki rekrutacji dyr. Renata Gołąb

 

20-01-2020 Konkurs FLAGI p. Małgorzata Dziura

Dnia 16.01.2020 r. w gabinecie pana dyrektora Pawła Kucharczyka miało miejsce rozdanie dyplomów i nagród za konkurs geograficzny FLAGI.

Laureatami konkursu zostali:

1. miejsce:  KACPER GRABOWSKI z klasy 2Ec,

2. miejsce:  DAWID GADZINA  z klasy 2Ea,

3. miejsce:  DANIEL CHYC z klasy 2Ec oraz BARTOSZ GÓROWSKI z klasy 1P.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Małgorzata Dziura

Więcej na:FB ZSŁ

17-01-2020 Osiągnięcia p. Katarzyna Choroszy

Z radością informujemy, że dwóch uczniów naszej szkoły (Konrad Mięsowski z klasy 3K i Mateusz Francik z klasy 1P1) zakwalifikowało się do etapu ustnego zawodów rejonowych Olimpiady Języka Angielskiego. Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy obydwu panom powodzenia w najbliższy poniedziałek.

15-01-2020 KOMUNIKAT (DOTYCZY ORGANIZACJI WYWIADÓWEK podsumowujących pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 ) dyr. Paweł Kucharczyk

         

   Informuję, że w czwartek 16 stycznia 2020r. odbędą się wywiadówki organizowane dla rodziców uczniów wszystkich oddziałów Technikum Łączności nr 14. Spotkania przebiegać będą w oparciu
o poniższy
HARMONOGRAM

14-01-2020 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

 

Eliminacje Szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kat. Informatyka.
Zapraszamy do udziału w OOWEE w kat. Informatyka organizowanym przez AGH w Krakowie. Wszystkich chętnych prosimy o zarejestrowania się w formularzu pod dostępnym pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANZyBP5UQkpFN0QxVDRCUkFQREQ2VDdUNTNZNElDSi4u
Będzie on dostępny do czwartku 16. stycznia do godz. 12:00. Eliminacje szkolne odbędą się w postaci testu on-line, do którego link będzie wysłany mailem na adres podany podczas rejestracji. Test będzie aktywny w godzinach 17:00-24:00 dnia 16. Stycznia 2020.

Eliminacje Szkolne.

Zapraszamy do udziału w OOWEE w kat. informatyka organizowanym przez AGH w Krakowie. Wszystkich chętnych prosimy o zarejestrowanie się przy uzyciu formularza: https://linkd.pl/p79c

Będzie on dostępny do czwartku 16 stycznia do godz. 12:00. Eliminacje szkolne odbędą się w postaci testu on-line, do którego link będzie wysłany mailem na adres podany podczas rejestracji. Test będzie aktywny w godzinach 17:00-24:00 dnia 16 stycznia 2020r.

13-01-2020 1%

ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY 1%  PODATKU

Wypełniając PIT w rubryce "cel szczegółowy" należy wpisać: 

Kraków, Zespół Szkół Łączności.

Nr KRS 0000052078

NIE ZMARNUJEMY TYCH PIENIĘDZY!

13-01-2020 Sprawozdanie z akcji: CUKIERNIA POD SPALONYM REZYSTOREM Magdalena Czechowska-Buratowska, Dorota Dusza


„Ile dasz, tyle otrzymasz,
czasem z najbardziej niespodziewanej strony..”
                                                  Paulo Coelho

13 grudnia w ZSŁ w powietrzu unosił się nie tylko zapach pysznych, upieczonych przez uczniów i rodziców ciast, ale również duch wspólnoty, współpracy i dobrej woli.
Od wczesnych godzin porannych uczniowie i nauczyciele przynosili dary dla Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom” im. Ruperta Mayera, które były zbierane na parterze szkoły.
Na pierwszym piętrze sprzedawano rozmaite słodkości upieczone przez uczniów z klas: 1 Ia (wych. E.Kowal), 1 Eb (wych. M.Dziura), 1 T (wych. J.Posełkiewicz),  1 T1 (wych. J.Jarochowicz), 1 P1 (wych. A.Kowalska), 1 E2 (wych. P.Piekarski), 1 E3 (wych. K.Janik), 1 Ea (wych. M.Wilk), 2 Ic (wych. B.Ciborowska), 2 Ia (wych. H.Flis-Paciorek), 2 Ib (wych. E.Ziaja),  2 Ea (wych. J.Bednarz), 3 Ib (wych. A.Płachta),3Ia (wych. D.Madej), 3Ed (wych. M.Kubik) , 3Id (wych. M.Mendela), 4Ia (wych. B.Łozińska-Zięborak), 4 Ic (wych. A.Adamowicz), 4 Ta (wych. M.Radczuk). Pragniemy podkreślić, że największe zasługi w tym względzie mają klasy: 1Eb (wych. M.Dziura), 1 T (wych. J.Posełkiewicz), 4 Ia (wych. B.Łozińska-Zięborak), 2 Ic (wych. B.Ciborowska) oraz 1 Ia (wych. E.Kowal). Uczniowie tych klas wspomogli cukiernię poprzez przyniesienie największej liczby ciast.

Stoisko zostało zorganizowane i było obsługiwane przez naszych najwspanialszych wolontariuszy z klas: 4 Eb, 4 K, 1 Ia, 1 Ea, 2 Ea, 2Ic  (ogromne podziękowania). Równie dużo pracy i serca w zbiórkę darów włożyli Maciej Zgieruń i Waldemar Świergosz z kl. 4 Eb oraz przybyli w odwiedziny zaprzyjaźnieni absolwenci ZSŁ z ubiegłorocznej klasy 4 Ia.
Cukiernia cieszyła się powodzeniem i wśród uczniów, i wśród nauczycieli, i wśród pracowników księgowości i administracji. Śmiało można powiedzieć, że akcja połączyła całą społeczność szkolną. Dla wolontariuszy zaszczytnym momentem było degustowanie ciast przez dyrekcję szkoły. Hojne wsparcie dla akcji okazał pan dyrektor Paweł Kucharczyk oraz pani wicedyrektor Renata Gołąb i wicedyrektorzy: Tadeusz Piszkowski i Artur Wardas. Największe kwoty pieniężne za zakupione w cukierni ciasta zostawili uczniowie z klas: 4Eb, 1 P1, 4 Ib oraz 2 Ea. Brawo.
W tym roku ze sprzedaży ciast zebraliśmy aż 2340 zł.:)
Byliśmy świadkami niecodziennych sytuacji. Jako pierwsi z kilkoma torbami, zebranych od uczniów całej klasy darów, niczym do betlejemskiej stajenki, przybyli już kilka dni przed akcją uczniowie klasy 1 Ec razem z panią wychowawczynią Danutą Gajek. To właśnie ta klasa obdarowała podopiecznych fundacji największą ilością słodyczy.Wielu przedstawicieli społeczności szkolnej okazało wyjątkową szczodrość. Za naszym pośrednictwem fundacja serdecznie dziękuje za dary rzeczowe następującym osobom:  dyrektorowi Pawłowi Kucharczykowi, Beacie Słońskiej, Marcie Stefańczyk, Dorocie Madej,  Barbarze Ciborowskiej, Beacie Nowakowskiej, Małgorzacie Dziurze, Joannie Kucharzyk, Dorocie Duszy, Magdalenie Czechowskiej-Buratowskiej oraz darczyńcom z klas: 1 Ec (wych. D.Gajek), 1 E3 wych. K.Janik), 1 Ea (wych. M.Wilk), 1 Ia (wych. E.Kowal), 1 Eb (wych. M.Dziura), 1 T (wych. J.Posełkiewicz), 3Ib (wych. A.Płachta), 3Ta (wych. M.Marcinkowska-Wardas), 4 Ib (wych. E.Piszkowska),4 Ed (wych. M.Okrajni), 4 K (wych. K.Choroszy). Darczyńcy przynosili całe siatki darów dla dzieci, wielu z nich zostawiało w cukierni kwoty znacznie przewyższające tę symboliczną, wyznaczoną za zakup ciasta. Dochód ze sprzedaży ciast został podzielony na dwie części. Kwotę 1000 zł przekazaliśmy na zbiórkę pieniędzy potrzebnych na rehabilitację neurologiczną Klaudii (PODZIĘKOWANIE), natomiast pozostałą część pani Urszuli Herian-Świda, księgowej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  „Dzieło Pomocy Dzieciom”. Przy przekazywaniu darów tuż przed Świętami Bożego Narodzenia społeczność uczniów naszej szkoły reprezentowały uczennice z kl. 2Ic Julia Jamrozik i Oliwia Śmietana oraz uczeń kl. 4Eb Mateusz Mayer. Obecne w czasie naszej wizyty w placówce panie opiekunki opowiedziały o realiach życia dzieci w domu dziecka, ich losach przed zamieszkaniem w placówce i  swojej pracy z dziećmi. Zaprosiły też do współpracy w ramach wolontariatu chętnych  uczniów z naszej szkoły. Pani dyrektor Katarzyna Mader za naszym pośrednictwem przekazała całej społeczności ZSŁ życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego 2020 roku.
Pamiątkowe zdjęcia dokumentujące przebieg akcji wykonali Franciszek Job i Jakub Kopeć (bardzo dziękujemy). Plakat informujący o akcji  zaprojektował i wykonał Jan Gargaś.

W piątek 13 grudnia liczyło się tylko DOBRO INNYCH i to właśnie było najcenniejszym elementem wydarzenia.
WSZYSTKIM pracownikom szkoły, nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy wsparli naszą akcję pracą, wypiekami, zakupem ciast oraz przyniesionymi darami Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY! :)09-01-2020 Ranking miesięcznika PERSPEKTYWY

W tegorocznym rankingu najlepszych szkół - Technikum Łączności nr 14 zajęło 3 miejsce w Polsce wśród techników oraz w rankingu maturalnym.

Nasza Szkoła uplasowała się na 2 miejscu w rywalizacji techników z województwa małopolskiego.

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele